เน็ตเวิร์กไดรว์ ผ่าน sftp บน GNOME 2.6

บน GNOME เวอร์ชันก่อนๆ เราสามารถแม็ปเน็ตเวิร์กไดรว์ผ่านทาง smb หรือ ftp ส่วนใน GNOME 2.6 นอกจาก smb และ ftp แล้ว Gnome-VFS ยัง สนับสนุน sftp และ WebDAV ด้วย ทำให้เราสามารถแม็ปเน็ตเวิร์กไดรว์ผ่านโพรโตคอลเหล่านี้ได้ วิธีการคือดับเบิลคลิก “Computer” เลือกเมนู “File ? Connect to server … ” จะปรากฏไดอะล็อกกรอกข้อมูลสร้างเน็ตเวิร์กไดรว์

Link name: ชื่อลิงก์

Location (URL): กรอก sftp://user@remote.hostname.or.ip/path/to/dir/

เช่น

กด connect เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแม็ปเน็ตเวิร์กไดรว์ ซึ่งจะมีไอคอนของเน็ตเวิร์กไดรว์ปรากฏในไดอะล็อกคอมพิวเตอร์ และบนเดสก์ท็อป การใช้งานก็เหมือนระบบไฟล์ปกติ ซึ่ง drag & drop ได้ ทำให้อัปโหลด/ดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน sftp ได้สะดวกขึ้นมาก

โน้ต

  • วิธีนี้ใช้ได้กับทุกโพรโทคอลที่ gnome-vfs สนับสนุน (e.g., ftp://… smb://… )
  • gnome-vfs ไม่สามารถ accept host key ได้ หากไม่เคยเชื่อมต่อเครื่องปลายทางมาก่อนเลย ให้ใช้ ssh/sftp/scp บนคอมมานด์ไลน์ในการเชื่อมต่อครั้งแรกเพื่อ establish host key จากนั้นจึงใช้การเชื่อมผ่านทาง gnome-vfs
  • หากจำเป็น gnome-vfs จะถามรหัสผ่านในการเชื่อมต่อ เราสามารถเลือกให้บันทึกรหัสผ่านเก็บใน gnome-keyring ได้ และเลือกได้ว่าให้จำรหัสผ่านไปตลอด หรือเฉพาะ session นั้นๆ
  • ถ้าใช้เครื่องส่วนตัว ลองพิจารณาใช้ public-key authentication สำหรับ ssh ซึ่งสะดวกและปลอดภัยกว่าการใช้รหัสผ่าน วิธีการคือ

สร้าง public key pair เช่นสร้าง RSA key pair ขนาด 1024 บิต จะสั่งงานเป็น

$ ssh-keygen -t rsa -b 1024

จากนั้นทำตามขั้นตอนการสร้าง key pair เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้ไฟล์ id_rsa และ id_rsa.pub (หรือ id_dsa/id_dsa.pub กรณีสร้าง DSA key pair) เก็บไว้ใน ~/.ssh/

จากนั้นทำยังไงก็ได้ให้ข้อมูลใน id_rsa.pub (หรือ id_dsa.pub) ไปต่อท้ายไฟล์ ~/.ssh/authorized_keys ในเครื่องปลายทาง เช่น

scp id_rsa.pub user@remote.hostname.or.ip:
ssh user@remote.hostname.or.ip
password:
user@remote $ cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
user@remote $ rm id_rsa.pub

เสร็จแล้ว ลอง ssh user@remote.hostname.or.ip หากตามขั้นตอนถูกต้อง และ sshd ที่เครื่องปลายทางเปิดให้ใช้ public key authentication จะสามารถล็อกอินเครื่องปลายทายได้โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน Gnome-VFS ก็จะไม่ถามรหัสผ่านเช่นกัน

คำเตือน: key pair เป็นข้อมูลสำคัญมาก โดยเฉพาะ id_rsa/id_dsa ซึ่งเป็น private key ระวังอย่าให้ตกไปอยู่ในมือผู้อื่นเป็นอันขาด (เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงควรใช้ public key authentication เฉพาะเครื่องส่วนตัวเท่านั้น)