A New Wheel Set

สอย Campagnolo Scirocco 35mm CX มาจนได้

IMG_7099.JPG

ตั้งใจจะสอย Bitex แต่ของค้างที่ท่าเรืออีกนาน และ Scirocco เหลือชุดเดียวในร้าน ไม่คว้าตอนนี้ก็ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่

น้ำหนักรถลดไปเกือบครึ่งกิโล ผ่านไป 100 กม. แล้วโม่เริ่มดัง ลื่น แรง inertia เยอะขึ้น เป็นทั้งข้อเสีย คือ ออกตัวไม่พุ่ง รอบไม่ถึงก็ต้องอดทนนิด และข้อดีคือ ปั่นถึงรอบแล้ว flywheel effect ทำงาน ใช้แรงน้อย ยิงหนีง่าย เจอ head wind แล้วไม่แผ่วเร็ว โดยรวมแล้วดีมากเลย :)