2015 leap second

อ้างอิงจาก IERS :

A positive leap second will be introduced at the end of June 2015.

Leap second (ภาษาไทย: อธิกวินาที) เป็นการชดเชยเวลา ระหว่างการวัด 1 วันของ เวลาตามนาฬิกาที่เราใช้ (24 * 60 * 60 = 86400 วินาที/วัน) กับ mean solar time ซึ่งวัดตามนิยามหมุนรอบตัวเองของโลกครบ 1 รอบ

ทีนี้ การหมุนรอบตัวเองของโลกมันไม่ได้ลงตัวที่ 86400 วินาทีทุกวันหรอก มันเป็นการหมุนของวัตถุเหมือนๆ กับลูกข่างที่เรียนในฟิสิกส์นั่นแหละ มันเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีแรงมาบวกหรือลบ moment of inertia และก็พบกันว่า แรงเสียดทานจากกระแสน้ำ แผ่นดินไหว สึนามิ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และอื่นๆ มีผลกับการหมุนของโลก บางทีก็หมุนเร็วขึ้น บางทีก็หมุนช้าลง IERS กับหลายๆ หน่วยงานจึงบันทึกการหมุนของโลก (เทียบจาก solar noon / reference quasar(s) ที่ตำแหน่งเดียวกันบนโลก) และวัดเทียบกับ atomic clock แล้วเอามาชดเชยเวลาตามนาฬิกาให้ใกล้เคียงกับ mean solar time